Åben skole

Kære skoler

Dette katalog er udarbejdet af Klub Vesterbro (Vesterbro Ungdomsgård og Settlementet) i samarbejde med skolernes ledelse på baggrund af Åben Skole-aftalen imellem Vesterbros skoler og Klub Vesterbro. Det har til hensigt, i et gensidigt samarbejde, at bidrage til opfyldelse af folkeskolens formål og mål, samt at styrke elevernes oplevelse af en sammenhængende hverdag mellem skole og fritid.
Tilbuddene er tiltænkt skoleåret 2019/2020.

Katalogets tilbud henvender sig både til indskoling, mellemtrin, udskoling samt til lærere, og størstedelen af tilbuddene tager udgangspunkt i en elevgruppe svarende til en normal klasse i størrelse, med mindre andet er oplyst. Det forventes at en af klassens lærer er sammen med klassen ved alle tilbud, da det giver den bedste kontinuitet mellem den daglige undervisning og det bookede tilbud.  

Vesterbro Ungdomsgård og Settlementet udbyder forskellige tilbud og booking sker til den enkelte institution (udbyderen ses øverst ved hvert tilbud). Når et tilbud er booket, er det bindende, og skolen vil modtage en faktura samt et aftaleark med datoer mv.

I er altid meget velkommen til at kontakte både Settlementet og Vesterbro Ungdomsgård med spørgsmål og ideer.  

Vi glæder os til et godt samarbejde!Klub Vesterbro – Settlementet og Vesterbro Ungdomsgård

Åben skole katalog