Samarbejdspartnere

Vesterbro Ungdomsgård ønsker at være en attraktiv og god samarbejdspartnere for skoler, foreningslivet, andre klubber, kulturinstitutioner, naboer og Vesterbros borgere.

Vi samarbejder bl.a. med:

Ungdomsringen
I samarbejder med Ungdomsringen afholdes der temaformiddage her på Vesterbro Ungdomsgård for alle klubbers personale i Region Hovedstaden.  

Ungdomsskolen
Københavns Kommune Ungdomsskole Vesterbro afdeling.
Ungdomsskolen tilbyder flere forskellige hold på Ungdomsgården mandag aften, som medvirker til at skabe et fedt og attraktivt ungdomsmiljø.
Se mere her: ungdomsskole.kk.dk

Foreningslivet
Vi samarbejder med DGI og diverse Idrætsforeninger, så klubbens børn og unge i perioder bliver præsenteret for foreningslivet i nærmiljøet.

Andre
• Klub Vesterbro - et samarbejde med de øvrige klubber på Vesterbro
• Klubfælleskabet - et samarbejde med klubberne på tværs af København
• Skolerne på Vesterbro og de nærmeste privatskoler
• Unge iværksættere som laver film om og fra Vesterbro Ungdomsgård
• Gode naboer som Vester Vov Vov