Kolonier

På vores kolonier dyrker vi i høj grad de mange fællesoplevelser og gode minder, som giver sammenhold og tilhørsfølelse som vi kan arbejde videre på i hverdagen på Vesterbro Ungdomsgård. Vi arbejder med et højt aktivitetsniveau og en masse succesoplevelser hvor vores børn får muligheden for at blomstrer og nye venskaber opstår på tværs af køn, alder og vennegrupper. Det at være alene på ferie, hvor der er et frirum for forældrene, kan give børnene et skub i forhold til selvstændighed, identitetsdannelse og fornemmelsen af betydningen af fællesskabet, men hvor det stadig er støttende pædagoger der skaber de overordnede trygge rammer. Kolonierne bidrager til den sociale inklusion da både børn og pædagoger får mulighed for at se hinanden fra andre sider end dem man oplever i hverdagen. Børnene øver sig i at indgå i socialt forpligtende fællesskaber udenfor den struktur der er i en meget voksenstyret hverdag derhjemme. Der er mulighed for fordybelse og nærvær og der opstår mange situationer, hvor medarbejderen får lejlighed til at tale med det enkelte barn eller mindre grupper under uforstyrrede forhold og med god tid.

Det er vigtigt for fællesskabet og den sociale relation til de andre børn og pædagoger, at børnene er med til hele forløbet. Dvs. at det forventes man deltager til arrangementet er slut.Vi bruger rigtig meget forberedelse på at planlægge de forskellige aktiviteter på kolonien og håber også på jeres respekt for dette. Det er derfor vigtigt for planlægningen at vi ved om man skulle komme senere eller bliver hentet tidligere – vi opfordrer alle til at deltage fra koloniens start til slut og får hele fællesskabsoplevelsen med.

Det kan ikke undgås at enkelte børn bliver kede af det f.eks. på grund af hjemve eller konflikter. Disse børn kan altid trygt henvende sig til pædagogerne, som selvfølgelig vil støtte og guide dem i at tage konflikterne med det samme og uden forstyrrelser. Det er vigtigt at man som forælder ikke laver aftaler med sit barn uden at pædagogerne er med inde over. Når årene går, er vores erfaring, at konflikterne glemmes og de gode minder står tilbage.

Kolonierne giver børn, der ellers ikke ville komme af sted på ferie, en mulighed for at få en god ferieoplevelse og alle børn fra Vesterbro Ungdomsgård er velkomne, uanset forudsætninger.