Ind- & udmeldelse

Opskrivning til fritidsklubber foregår via Pladsanvisningen i gennem Københavns Kommune: https://www.kk.dk/fritidsklub

 

Forældre som er berettiget hel/delvis friplads får automatisk tildelt dette via forældrebetalingen.

Pr. 01/01 2018 er den månedlige opkrævning for fritidsklubben 448 kr. – juli er betalingsfri.

  • Bemærk at hvis man ikke bor i Københavns Kommune opkræver din egen kommune kontingentet efter den takst som kommunen har bestemt for hhv. fritidsklub og ungdomsklub.

Hvordan fungerer opskrivningen, når mit barn går i 3. klasse 

Fritidsklubberne på Vesterbro har Åbent hus-arrangementer i november måned.

 

OBS: Pga. Covid-19 vil der i 2020 kun være én Åbent Hus-dag søndag d. 6. december kl. 10.00-12.00. Der kan kun deltage én forældrerepræsentant fra hver klasse og man skal tilmelde sig inden via mail på post@vesterbro-ungdomsgaard.dk - Se folderen sidst på siden for mere info.

Der vil være to dage, i hver klub på Vesterbro, med to Åbent hus-arrangement pr. dag henholdsvis kl. 16.00-17.00 og kl. 17.00-18.00. Datoerne vil blive sendt ud via forældreintra på de enkelte skoler. Der vil ikke være behov for tilmelding - man dukker bare op på dagene, men det er vigtigt at man er der fra start, henholdsvis kl. 16.00 eller kl. 17.00.

Vær opmærksom på, at du først kan skrive dit barn op, når han/hun går i 3. klasse og at du først kan skrive dit barn op til en plads i ugerne 49-52. Hvis barnet opskrives i denne periode, får det anciennitet pr. uge 49. Opskrives barnet efter uge 52, får det anciennitet pr. den dato barnet opskrives.

I løbet af marts måned vil man få svar tilbage fra Pladsanvisningen i hvilken klub man har fået plads. Har man fået afslag på sin 1. prioritet skal man tilkendegive hvis man fortsat vil stå på ventelisten. Så snart vi har en ledig plads i klubben vil Pladsanvisningen kontakte dig.

Når de nye børn starter: 

Vores nye børn starter som regel fra 1. maj eller 1. august – vores augustbørns introprogram starter først ved skolestart i midten af august.

I de to første uger bliver børnene hentet fra skolerne og fulgt over i klub. I klubben vil de hver dag, i de første to uger, gennemgå et introforløb kl. 14.00-16.00

Hvordan fungerer opskrivningen, når mit barn går i 4. klasse eller højere

Kontakt pladsanvisningen – tryk på link øverst i teksten. I vil få svar tilbage fra Pladsanvisningen ligeså snart der er en ledig plads. Det er også hos Pladsanvisningen man kan forhøre sig hvis man vil vide hvor højt oppe på ventelisten man står.

På klubben tager vi imod nye børn hele året rundt, med modtagelse på klubben den første i hver måned. Antallet af indmeldte er selvfølgelig afhængig af udmeldte børn, men da vi også har et Ungehus for de 14-årige og ældre, vil der hele tiden være et flow hvor børn overgår til Ungehuset.

Udmelding af mit barn

Udmelding foregår ligeledes via Pladsanvisningen.