Basic Klaver

FYSISKSANGTEKNIK

I de her videoer kan du lære grundlæggende klaverundervisning!

Her kan du lære tonernes navne, og hvad en akkord er. Når du kender tonernes navne, kan du gå i gang med at spille akkorder, mens du synger!

TONERNES NAVNE (video 1)

Klaveret består af hvide og sorte tangenter! Hvert mønster af hvide og sorte tangenter udgør det, vi kalder en oktav.

Tonerne har de samme navne som i alfabetet – som hvis vi starter fra bogstavet ”C”:

C-D-E-F-G-A-B-C

AKKORDER (video 2)

En akkord består af tre toner, der klinger samtidigt: Grundtonen, tertsen og kvinten.

Der er en tone mellem hver akkordtone.

Et eksempel kunne være tonerne C, E og G, som laver akkorden C-dur!

Der findes grundlæggende to slags akkorder: Dur-akkorder og mol-akkorder. Man kan høre forskel ved, at en dur-akkord lyder mere glad, og en mo-lakkord lyder mere trist.

DE SORTE TANGENTER (video 3)

Tonerne på de sorte tangenter er ligesom de hvides, men har et ”b” efter sig.

Tonerne hedder: Db-Eb-Gb-Ab og Bb 

Når du spiller akkorder, hvor de sorte tangenter med, bruger du stadigvæk tre toner.

Det kunne for eksempel være tonerne Eb-G-Bb, som laver akkorden Eb-dur!

Nu har du lært lidt om klaveret!

Gå indunder ”sangværkstedet” for at lære at synge forskellige sange, hvor du brugerakkorder!