Dancing On My Own på klaver

DANCING ON MY OWN

Robyn

I de her videoer kan du lære at spille ”Dancing On My Own” med Robyn på klaver!

VERS 1

I verset skal vi bruge tre akkorder. De tre akkorder hedder: F-dur - C-dur - Bb-dur.

De består af de her toner: 

F-dur: F-A-C

C-dur: C-E-G

Bb-dur: D-F-Bb

Du spiller F-dur og tæller til fire, C-dur og tæller til fire, og Bb-dur og tæller til otte.

Det kører du i ring fire gange. 

Når du spiller vers 2, kører du kun akkkorderne i ring to gange, fordi verset er halvt så langt!

BRO

I broen skal vi også bruge tre akkorder. To af dem har vi allerede prøvet før, men en af dem er ny: D-mol.

Den består af de her tre toner:

D-mol: D-F-A

De to andre akkorder, vi skal have frem, er C-dur (C-E-G) og Bb-dur (D-F-Bb).

Først spiller du D-mol, og tæller til fire. Så spiller du C-dur og tæller til fire. Og til sidst Bb-dur, og tæller til otte.

OMKVÆD

Omkvædet er i virkeligheden verset og broen klistret sammen med hinanden. Du har nu lært alle de akkorder, du skal bruge. Rækkefølgen kommer her:

F-dur –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

F-dur –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

D-mol –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

D-mol –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

C-stykke

C-stykket indeholder nøjagtigt de sammeakkorder som broen. Den eneste forskel er det, du synger ovenpå.

D-mol –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

D-mol –C-dur – Bb-dur – Bb-dur igen

Hvis dul æser det her, har du lært hele sangen på klaver!! Hvor er du sej!!