Kapitel 2

Introduktion og øvelser

Tromme paradidler er en betegnelse inden for tromme ’rudiments’, som stammer fra march musik, hvori lilletrommen spiller en central rolle. En paradidle-figur består af to enkelt slag efterfulgt af to dobbeltslag.

I denne video vil vi tage udgangspunkt i den nok mest anvendte paradidle-figur, som ser sådan her ud:

Som du kan se er der i modsætning til øvelserne i kapitel 1 tilføjet ”accenter” (som er den lille trekant over hverførste 1/8 node i figuren).

Det betyder, at man på hver af disse slag skal slå hårdere end på de andre slag.

Det vi nu kan gøre er, udover at øve denne figur en masse gange, at rykke accenten en gang til højre for på den måde at skabe en ”ny” paradidle-figur.

Dette er en rigtig god øvelse til at udvikle sin”stik teknik” og koordination på trommerne. Hvis vi bliver ved med at rykke accentenen gang til højre ender vi med fire forskellige figurer i alt, som du kan se her nedenfor.

Du er nu blevet introduceret til den mest anvendte paradidle-figur, som kan udvikles ved at rykke på figurens accent. Når du har fået de forskellige figurer ind under huden, kan du i stedet øve dem i forlængelse af hinanden, hver gang du øver din trommeteknik.

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4